Modulen Säker användning av nätet publicerad

Skolverket publicerade modulen Säker användning av nätet på Lärportalen idag.