Sofias blogginlägg om vikten av att stärka elevernas digitala delaktighet

Sofia bloggar på Skolvärlden om regeringens förtydligande att skolbibliotekets uppdrag är att stärka den digitala kompetensen och stödja den språkliga utvecklingen, integrerat i den ordinarie undervisningen. Äntligen börjar man tala klarspråk!