Kurs i informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang

Högskolan i Borås bjuder in till kursen som är värd 7,5 hp. Läs mer här