Ett funktionellt skolbibliotek – vad är det?

funktionelltLäs hur det beskrivs av Finlands skolbiblioteksförening i denna broschyr.