Skolverkets utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek

Skolverkets utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek finns på webben nu. Läs den här