Bemanna skolbiblioteken – vi har inte råd att låta bli

”För att skolan ska kunna stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens krävs inte bara tillgång till skolbibliotek. Det kräver tillgång till skolbibliotek bemannade med kompetent personal. Till alla elever – oavsett var man råkar bo och vilken skola man går i”, skriver DIK:s Anna Troberg och Svensk biblioteksförenings Karin Linder i en debattartikel i Dagens Samhälle.