Konferens om skolbiblioteksutveckling och skolbiblioteket för lärande i skolan – i Borås

Fortbildningsdag om skolbiblioteksutveckling och skolbiblioteket för lärande i skolan. Skolverket berättar om digitalisering, läslyftet och skolbibliotekariernas tydligare roll i digitaliseingen. På konferensen får du också höra också hur digitalisering påverkar samhället och eleverna.