Skolinspektionen har granskat hur skolan använder skolbibliotek som en pedagogisk resurs

Skolinspektionen rapport om hur skolan använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande finns nu att läsa.