Skolbibliotekens ledning under skolans rektor

Mikael Jensen gjorde en undersökning med hjälp av Skolverkets skolbiblistan.
http://www.llkom.se/skolbibliotekens-ledning-under-skolans-rektor