Dags att söka statsbidrag för skolbibliotek

I mars kan skolhuvudmännen åter söka statsbidrag för personalförstärkningar i skolbibliotek.