Skapa ett skolbibliotek för alla

Visst går det att skapa ett skolbibliotek som möter elevers olika behov. Det handlar till exempel om att erbjuda tillgängliga medier och böcker på elevernas modersmål. Gå till Skapa ett skolbibliotek för alla.