Se filmen Sökkritik med högstadieelever

Se filmen Sökkritik med högstadieelever
Filmen är en del av Skolverkets lärmodul Kritisk användning av nätet som ny är publicerad i reviderad version. Inspelad på Frejaskolan i Västra Frölunda.