Se filmen Gymnasieelever utvärderar sina digitala flöden

Se filmen Gymnasieelever utvärderar sina digitala flöden
Filmen är en del av Skolverkets lärmodul Kritisk användning av nätet som ny är publicerad i reviderad version. Inspelad på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund.