Tips om UR-program inför EU-valet

Tips om filmserier inför EU-valet

Fatta EU – Syftet med serien är att ge högstadieungdomar kunskaper om det europeiska samarbetet med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor.
https://urskola.se/Produkter/211079-Fatta-EU-Beslutsprocessen#Om-serien

EU i fokus
Serien belyser hur EU:s demokratiska och politiska system fungerar. Genom att sätta fokus på frågor som kopplar till folkrätt, mänskliga rättigheter och ekonomiska strukturer i samband med de samhällsutmaningar som Europa står inför så tränas förmågan att analysera samhällsproblem ur olika perspektiv.En programserie för gymnasieskolan
https://urskola.se/Produkter/211063-EU-i-fokus-In-eller-ut-ur-EU#Om-serienhttps://urskola.se/Produkter/211079-Fatta-EU-Beslutsprocessen#Om-serien