Ansök om att bli Årets skolbibliotek senast 20/8

Ansök senast 21 augusti på denna ansökningsblankett som en bifogad fil till e-postadressen aretsskolbibliotek@gmail.com Vinnare och två hedersomnämnanden offentliggörs i början av september. Nationella skolbiblioteksgruppen står bakom priset som delas ut på bokmässan i Göteborg.

Läs mer här: https://skolbiblioteksgruppen.wordpress.com/arets-skolbibliotek/