Skolbibliotekslektioner

Skolbibliotekslektioner hittar du lektionsupplägg, -övningar och -material inom Medie- och informationskompetens. Sidan administreras av skolbibliotekarier, innehållet kommer från tips och delade erfarenheter i bl.a. Skolbiblistan och facebookgruppen Skolbibliotekssamtal. Läs mer under Om sidan i menyn. Materialet är sammanställt av Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotekarier