Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare?

Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare? – Skolinspektionens seminarium i Almedalen. Deltar gör – förutom Skolinspektionens generaldirektör och 2 vice ordf SKL – Hanna Carlsson, som är skolbibliotekarie och samordnare för gymnasiebibliotek, Kalmarsunds gymnasieförbund. http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59037