Skolbiblioteken borde ses som en pedagogisk resurs i skolan

Anna Wide, Skolinspektionen har skrivit ett inlägg i Biblioteksbladet. Du hittar artikeln här.