Se filmen Sökkritik med högstadieelever

Se filmen Sökkritik med högstadieelever Filmen är en del av Skolverkets lärmodul Kritisk användning av nätet som ny är publicerad i reviderad version. Inspelad på Frejaskolan i Västra Frölunda.  

Se filmen Informationssökning med vuxna elever

Se filmen Informationssökning med vuxna elever Filmen är en del av Skolverkets lärmodul Kritisk användning av nätet som ny är publicerad i reviderad version. Inspelad på Kunskapsförbundet i Vänersborg