Ansök om att bli Årets skolbibliotek senast 20/8

Ansök senast 21 augusti på denna ansökningsblankett som en bifogad fil till e-postadressen aretsskolbibliotek@gmail.com Vinnare och två hedersomnämnanden offentliggörs i början av september. Nationella skolbiblioteksgruppen står bakom priset som delas ut på bokmässan i Göteborg. Läs mer här: https://skolbiblioteksgruppen.wordpress.com/arets-skolbibliotek/

Tips om UR-program inför EU-valet

Tips om filmserier inför EU-valet Fatta EU – Syftet med serien är att ge högstadieungdomar kunskaper om det europeiska samarbetet med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor. https://urskola.se/Produkter/211079-Fatta-EU-Beslutsprocessen#Om-serien EU i fokus Serien belyser hur EU:s demokratiska och politiska system fungerar. Genom att sätta fokus på frågor som kopplar till folkrätt, mänskliga rättigheter …