Nytt material: Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Hur kan elevers läsintresse stimuleras? Varför är det viktigt? Hur ser skillnaderna mellan flickors och pojkars läsning ut, och hur kan dessa skillnader utjämnas? Skolverkets nya material vänder sig till lärare och skolbibliotekarier i F-3 och försöker besvara dessa frågor. Du hittar materialet här https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stimulera-lasintresse-utifran-ett-jamstalldhetsperspektiv

Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare?

Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare? – Skolinspektionens seminarium i Almedalen. Deltar gör – förutom Skolinspektionens generaldirektör och 2 vice ordf SKL – Hanna Carlsson, som är skolbibliotekarie och samordnare för gymnasiebibliotek, Kalmarsunds gymnasieförbund. http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59037