Kalendarium

Konferenser och seminarier för skolbibliotekarier och andra skolbiblioteksintresserade.

Obs! MTM:s (Myndigheten för tillgängliga mediers) webbinarier hittar du här.

2018

Årsmöte SkolbibliotekÖst, Stockholm, 13 november 2018
Dr. Lesley Farmer deltar som föreläsare.

Nordiska litteraturveckan 12-18 november 2018
”I novembermörkret tänds samtidigt tusentals ljus i hela Norden och de baltiska länderna. Då är det dags för Nordisk litteraturvecka som hålls 12-18 november 2018. Litteraturveckan samlar för den 21 gången barn, unga och vuxna till världens största högläsningsevenemang. Över 2000 skolor, bibliotek och andra kulturinstitutioner deltar varje år i denna fina tradition. Den gemenskap, inspiration och läslust det skapar hos barn och vuxna från Grönland i väst till Estland i öst är helt unik.”

Skolbibliotek för lärande, Sundsvall 15 november 2018
En konferens arrangerad av Skolverket. Länk till anmälan

Internetdagarna, Stockholm, 19-20 november 2018
Två konferensdagar om internet arrangerade av Internetstiftelsen.

Skolbibliotek 2018, Stockholm, 20-21 november 2018
En konferens arrangerad av Teknologisk institut

Skolbibliotek för lärande, Kalmar, 29 november 2018 (FULLSATT!)
En konferens arrangerad av Skolverket. Länk till anmälan

Nätverksmöte Expertnätverk för skolbibliotek, Kalmar, 30 november 2018
Dagen efter Skolverkets konferens i Kalmar arrangerar Svensk biblioteksförening en heldag i samma stad med expertnätverket för skolbibliotek. Här anmäler du dig om du är medlem i nätverket.

Mångspråkiga skol- och folkbibliotek – En inspirationsdag för arbete med mångspråkiga medier, Växjö, 6 december 2018
En fortbildningsdag för dig som jobbar på skol- eller folkbibliotek i Blekinge-Kronoberg. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket i samarbete med utbildnings-förvaltningen, Växjö kommun och Växjö bibliotek.

2019

Skolbibliotek 2019
En årlig konferens arrangerad av Skolporten

Värdet av biblioteket – utmaningar och möjligheter, Stockholm, 6 februari 2019
En öppen föreläsning och rapportlansering med forskaren Pamela Schultz Nybacka.
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket i Humlegården, Stockholm

Andra kalendarier av intresse för skolbibliotekarier:

Skolverkets kalendarium
Skolverkets kalendarium vänder sig till alla som är verksamma inom skolan. Här hittar du även planerade skolbibliotekskonferenser.

Det händer inom barn- och ungdomslitteraturområdet
Svenska Barnboksinstitutet (SBI) har sammanställt ett kalendarium för viktiga evenemang i barnboksvärlden.

Svensk biblioteksförening
Håll också koll på vilka konferenser som Svensk biblioteksförening arrangerar. Svensk biblioteksförening har också ett expertnätverk för skolbibliotek där det går att bli enskild medlem. Det ger dig möjlighet att träffa andra skolbiblioteksverksamma vid nätverksträffar med olika innehåll, utbyta erfarenheter och ta del av föreläsningar och diskussioner. Anmälan via formuläret.

Vad händer på skolbiblioteksfronten i andra delar av världen?
Ta del av IASLs kalendarium. School Library Happenings Worldwide.