Kalendarium

Konferenser och seminarier för skolbibliotekarier och andra skolbiblioteksintresserade.

2019

MTM:s webbinarier
Här finns länk till Myndigheten för tillgängliga mediers webbinarier om talböcker, Legimus och egen nedladdning.

Skolbibliotek 2019, Stockholm, 19-20 november 2019
En konferens arrangerad av Teknologisk institut.

Nätverksträff med Expertnätverket för skolbibliotek, Umeå, 29 november 2019.
Temat för höstens träff är pedagogiskt framträdande.

Introduktionskurs i Dewey, Stockholm, 6 december 2019
KB bjuder in till en kurs om Dewey

2020

Källkritik i fokus, Stockholm, 28 januari 2020
En heldagskonferens om källkritik arrangerad av Skolporten.

Bokmässan, Göteborg, 24-27 september 2020
Bokmässan 2020 har tre teman: Sydafrika, som är temaland och Guest of Honour, samt temasatsningarna LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur.

Andra kalendarier av intresse för skolbibliotekarier:

Skolverkets kalender
Skolverkets kalendarium vänder sig till alla som är verksamma inom skolan.

Det händer inom barn- och ungdomslitteraturområdet
Svenska Barnboksinstitutet (SBI) har sammanställt ett kalendarium för viktiga evenemang i barnboksvärlden.

Svensk biblioteksförening
Håll också koll på vilka konferenser som Svensk biblioteksförening arrangerar. Svensk biblioteksförening har också ett expertnätverk för skolbibliotek där det går att bli enskild medlem. Det ger dig möjlighet att träffa andra skolbiblioteksverksamma vid nätverksträffar med olika innehåll, utbyta erfarenheter och ta del av föreläsningar och diskussioner. Anmälan via formuläret.