Kalendarium

Konferenser och seminarier för skolbibliotekarier och andra skolbiblioteksintresserade.

2019

It-pedagogens kurser: Heldag om Det Nya Mediesamhället – 2019
Information om It-pedagogens heldagar med orter och datum hittar du på den här sidan.


Värdet av skolbiblioteket – en verksamhet för hållbar utbildning och bildning, Stockholm, 6 februari 2019
En öppen föreläsning och rapportlansering med forskaren Pamela Schultz Nybacka.
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket i Humlegården, Stockholm

Webbinarium – För dig som arbetar i skolan – talböcker och lättläst i skolan, 12 feb kl 9.30-11.00
Webbinariet vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolbibliotekarier, skolledare och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi berättar om MTM och om våra medier och tjänster som är intressanta i skolan. Mer info och anmälan på MTM:s webb. Sista anmälningsdag 8 februari.

Att leda och undervisa som skolbibliotekarie, Linköping, 22 februari 2019
En eftermiddag i Regionbibliotek Östergötlands regi.

Informationskompetens, falskt innehåll och Gamification, Gävle, 22 februari 2019
Högskolebiblioteket deltar i Erasmus+ projektet Navigate tillsammans med the University of Library Studies and Information Technologies i Sofia, Bulgarien, the Università di Parma, Italien och Fondanzione Politecnico di Milano, Italien.
Avsikten är att utveckla interaktiva spel för att studenterna ska lära sig informationssökning och att undvika falsk information (”fake news”) som sprids för att vilseleda. Resultatet kan komma att förändra dagens undervisning i informationssökning, genom nya digitala metoder som både stimulerar och höjer studenternas intresse och kunnande.

Skolbibliotek 2019, Göteborg, 20-21 mars 2019
En årlig konferens arrangerad av Skolporten

Webbinarium – För dig som arbetar i skolan – talböcker och lättläst i skolan, 28 mars 2019, kl 14.30-16.00
Webbinariet vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolbibliotekarier, skolledare och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi berättar om MTM och om våra medier och tjänster som är intressanta i skolan. Mer info och anmälan på MTM:s webb. Sista anmälningsdag 8 februari. Sista anmälningsdag 25 mars.

Källkritik i fokus, Stockholm, 2 maj 2019
En heldagskonferens arrangerad av Skolporten.

Andra kalendarier av intresse för skolbibliotekarier:

Skolverkets kalender
Skolverkets kalendarium vänder sig till alla som är verksamma inom skolan. Här hittar du även planerade skolbibliotekskonferenser.

Det händer inom barn- och ungdomslitteraturområdet
Svenska Barnboksinstitutet (SBI) har sammanställt ett kalendarium för viktiga evenemang i barnboksvärlden.

Svensk biblioteksförening
Håll också koll på vilka konferenser som Svensk biblioteksförening arrangerar. Svensk biblioteksförening har också ett expertnätverk för skolbibliotek där det går att bli enskild medlem. Det ger dig möjlighet att träffa andra skolbiblioteksverksamma vid nätverksträffar med olika innehåll, utbyta erfarenheter och ta del av föreläsningar och diskussioner. Anmälan via formuläret.

Vad händer på skolbiblioteksfronten i andra delar av världen?
Ta del av IASLs kalendarium. School Library Happenings Worldwide.