Kalendarium

Konferenser och seminarier för skolbibliotekarier och andra skolbiblioteksintresserade.

2019

MTM:s webbinarier
Här finns länk till Myndigheten för tillgängliga mediers webbinarier om talböcker, Legimus och egen nedladdning.

Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare?, Visby, 2 juli 2019
Skolinspektionen bjuder in till ett seminarium om källkritik i Almedalen.

Bokmässan, Göteborg, 26-29 september 2019
Sydkorea i fokus på Bokmässan 2019. Boka tidigt-rabatt fram till 24 juni.

IASL, Dubrovnik, 20-25 oktober 2019
Den internationella skolbibliotekskonferensen arrangeras i år i Dubrovnik.

Framtidens lärande, Trollhättan, 14-15 november 2019
En konferens arrangerad av föreningen Datorn i Utbildningen

Skolbibliotek 2019, Stockholm, 19-20 november 2019
En konferens arrangerad av Teknologisk institut.

Andra kalendarier av intresse för skolbibliotekarier:

Skolverkets kalender
Skolverkets kalendarium vänder sig till alla som är verksamma inom skolan. Här hittar du även planerade skolbibliotekskonferenser.

Det händer inom barn- och ungdomslitteraturområdet
Svenska Barnboksinstitutet (SBI) har sammanställt ett kalendarium för viktiga evenemang i barnboksvärlden.

Svensk biblioteksförening
Håll också koll på vilka konferenser som Svensk biblioteksförening arrangerar. Svensk biblioteksförening har också ett expertnätverk för skolbibliotek där det går att bli enskild medlem. Det ger dig möjlighet att träffa andra skolbiblioteksverksamma vid nätverksträffar med olika innehåll, utbyta erfarenheter och ta del av föreläsningar och diskussioner. Anmälan via formuläret.

Vad händer på skolbiblioteksfronten i andra delar av världen?
Ta del av IASLs kalendarium. School Library Happenings Worldwide.