Långbrodalsskolan i Älvsjö
Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar
 

Startsida
Kalendarium
Kurser
Länkar

Notiser

Föreningar
Skolbibliotek Syd

Skolbibliotek Väst
SkolbibliotekÖst

Twitter och Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Facebook

Om Skolbibliotek.se
Om föreningarna
Om webbplatsen

Kontakt  


Kurser - kompletteras när vi får information om högskolekurser kring skolbibliotek


Kurser
Här presenteras några aktuella kurser för skolbibliotekarier, gymnasiebibliotekarier, lärarbibliotekarier och andra som är intresserade av skolbibliotekets roll i undervisningen och i elevers lärande. Längst ner på webbsidan kan du se var i Sverige som det går att läsa biblioteks- och informationsvetenskap. Om ansökningstiden redan har gått ut, kan du ju vända dig till respektive högskola och fråga om kursen upprepas nästa termin. Om du är intresserad av konferenser och seminarier skall du titta under rubriken Kalendarium på Skolbibliotek.se.

Högskolekurser 2014
Kompletteras efter hand som vi får information om högskolekurser.

Övriga kurser som kan vara intressanta för skolbibliotekarier:

Wikipediakurs för pedagoger
Wikipediakurs för pedagoger är en webb-baserad kurs vilken bedrivs i egen takt. Kursen innehåller texter samt tre uppgifter. Vid godkända uppgifter erhåller du intyg på genomförd kurs. Kursen ämnar ge dig insyn i varför Wikipedia är relevant och viktigt idag inom utbildning, vad Wikipedia är och hur det fungerar i en utbildningskontext. Varmt välkommen till denna kurs om Wikipedia för dig som arbetar som pedagog eller på annat sätt arbetar inom utbildning.

Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås:
Vid institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan kan du läsa kandidat- och masterprogram samt även en mängd fristående kurser.

Cebit -Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik, Linköpings Universitet har poänggivande kurser bland annat i informationskompetens.

IT-pedagogens kurser för bibliotekarier och biblioteksassistenter. Kurserna handlar om lärresurser och webben som utbildningsresurs och plattform för livslångt lärande. Källkritik behandlas också. Här finns beskrivning av ett par av kurserna http://www.itpedagogen.com/webben2014/skolaoskolbib/
Intresseanmälan och frågor kan skickas till: Ronny Andersson IT-pedagogen Umeå 070/6647527 epost: ronny@itpedagogen.com

Utbildningar i Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå universitet 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet.
Bibliotekshögskolan - Högskolan i Borås Inst. för biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
Biblioteks- & Informationsvetenskap, Institutionen för ABM, Uppsala universitet

 
Skolbibliotek.se är ingång till och ägs gemensamt av Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar
Senast ändrad 2014-06-23 av Webbansvarig

Counter
Statcounter