Nätverk

Sociala medier

Du hittar många lärare och skolbibliotekarier i sociala medier som Facebook och Twitter. Skolbibliotek.se har egen Facebook-sida och twitterkonto, men det finns naturligtvis massor av andra intressanta konton att följa och kommunicera med.

Epostlistor

Biblist – diskussionslista för alla bibliotekstyper i Sverige
Skolbiblistan – diskussionslista för skolbibliotekarier

Skolbiblioteksföreningar och andra grupper med intresse för skolbibliotek

Skolbibliotek Syd
Skolbibliotek Väst
SkolbibliotekÖst
Nationella skolbiblioteksgruppen
– nationellt nätverk med representanter för olika yrkesgrupper i skolan
DIK – bibliotekariernas fackförening driver skolbiblioteksfrågan aktivt
Svensk biblioteksförening driver också skolbiblioteksfrågan aktivt och har ett expertnätverk för skolbibliotek
Folkhögskolebiblioteken

Internationella nätverk

ENSIL – europeiskt nätverk
IFLA – School Librariers and Resource Center Section
IASL International Association of school librarians.