Om föreningarna

Skolbiblioteksföreningarnas syfte är att fungera som regionala nätverk för alla som arbetar med skolbibliotek: skolbibliotekarier, lärarbibliotekarier, gymnasiebibliotekarer, lärare, IT-pedagoger och andra som är intresserade av skolbiblioteksfrågor. Föreningarna arbetar också med opinionsbildning och fortbildning av sina medlemmar.

Tre regionala skolbiblioteksföreningar

För närvarande finns tre föreningar: SkolbibliotekÖst, Skolbibliotek Väst och Skolbibliotek Syd, sedan Skolbibliotek Mitt och Skolbibliotek Norr lade ner för ett par år sedan. Föreningarna brukar har medlemsmöten 1-2 gånger per termin och informerar om sina aktuella aktiviteter på respektive webbplats.

Om medlemskap

Bli medlem i SkolbibliotekÖst
Bli medlem i Skolbibliotek Väst
Bli medlem i Skolbibliotek Syd