Stadgar och protokoll

Stadgar, årsmötesprotokoll och

verksamhetsberättelser för SkolbibliotekÖst

Föreningen vänder sig till skolbibliotekarier och andra skolbiblioteksanställda, lärare, skolledare, skolpolitiker och övriga skolbiblioteksintresserade. Syftet med föreningen är att stödja och inspirera ovanstående grupper, att bedriva lobbying i skolbiblioteksfrågor och att informera om svenska skolbibliotek.

Stadgar

Stadgar för SkolbibliotekÖst

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 5 oktober 2015
Lokal: Gärdesskolans bibliotek, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 2 oktober 2014
Lokal: Fryshusets bibliotek, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 18 september 2013
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 21 september 2012
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 29 september 2011
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 29 september 2010
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 1 oktober 2009
Lokal: Enskilda gymnasiet, Tegnérlunden 5, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 30 september 2008
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 24 september, 2007
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 25 september, 2006
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 26 september, 2005
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 27 september, 2004
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 22 september, 2003
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 30 september, 2002
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 29 september, 2001
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm

Protokoll fört vid årsmöte med SkolbibliotekÖst den 21 september, 2000
Lokal: Länsavdelningen, Odengatan 63, Stockholm
Minnesanteckningar från medlemsmötet den 1 februari 2000

Lokal: Åsö gymnasiums bibliotek, Blekingegatan 55, Stockholm
Protokoll fört vid bildandet av SkolbibliotekÖst den 22 september 1999
Lokal: Eriksdalsskolans bibliotek, Stockholm

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 140901-150831
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 130901 – 140831
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2011 – 31/8-2012

Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2010 – 31/8-2011
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2008 – 31/8-2009
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2007 – 31/8-2008
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2006 – 31/8-2007
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2005 – 31/8 2006
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2004 – 31/8-2005
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2003 – 31/8-2004
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2002 – 31/8 2003
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2001 – 31/8 2002
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 2000 – 31/8-2001
Verksamhetsberättelse SkolbibliotekÖst 1/9 1999 – 31/8-2000