Olika människor föredrar att lära sig och ta in information på olika sätt. Det kan handla om hur du vill att informationen ska presenteras, hur teoretiskt eller praktiskt lagd du är och om du lär dig bäst ensam eller med andra. De olika inlärningsstilarna är bra att ha koll på både när du ska presentera information för andra och när du själv ska lära dig något.

Ta hjälp av sinnena

Flera sinnen kan vara involverade i lärandet. Till exempel skiljer man ofta mellan visuellt (synen), auditivt (hörseln) och kinestetiskt (känseln, handfast) lärande. Till inlärningsstilarna kan lärande med ord, som att läsa eller skriva, också räknas in. När du lär ut eller informerar om något är det därför bra att koppla in så många sinnen och inlärningsstilar som möjligt. Det är därför en företagsfilm är ett bra sätt att sprida kunskap för ditt företag eller organisation. En företagsfilm blandar ljud och bild, och kan även innehålla diagram och textsnuttar.

När du själv ska lära dig är det bra att känna till att olika människor föredrar olika sätt att lära och inhämta information. För att få en fingervisning kan du fundera över hur du helst går tillväga för att lära dig reglerna till ett spel. Vill du se på när någon annan spelar? Eller att någon ska förklara reglerna för dig? Läser du hellre om reglerna i en manual? Eller föredrar du att kasta dig in i spelet och lära dig efterhand? De flesta har en blandad inlärningsstil, men kanske lutar du mer åt något håll, medan en stil inte funkar alls. Sedan kan det förstås även variera för olika situationer.

Abstrakt eller konkret?

Vissa är mer teoretiskt lagda än andra, och kan lära sig mycket av ren text, föreläsningar, logiska resonemang och system. Andra behöver något mer konkret att bita i, vilket kan vara exempel från verkliga livet, simulationer och rollspel.

Din ultimata studiemiljö

Testa dig fram även i olika sorters miljöer. Vissa pluggar bra på caféer, medan andra behöver total tystnad eller musik. Många koncentrerar sig bättre med musik helt utan sång, eller där texten sjungs på ett språk de inte förstår. Har du svårt att sitta still kan du gå runt i rummet medan du läser, eller lyssna på en föreläsning i hörlurar medan du promenerar eller cyklar. Kanske gillar du att plugga med andra och bolla idéer? Då kan du försöka få till en studiegrupp.