Frågan: ”Skulle du rekommendera det här företaget till vänner och bekanta?” är en fråga som har direkt koppling till net promoter score, eller NPS som det även kallas i vardagligt tal. NPS är ett mått på hur lojala dina kunder är till ditt företag. Måttet sträcker sig mellan skalan -100 och 100 och kan således ge en väldigt bra indikation på vad kunderna tycker om företaget. Att ta reda på ditt företags NPS, genom att ställa ovanstående fråga till kunderna, är därför bra om du vill förbättra ditt företag, eller om du bara vill veta hur företaget ligger till hos kunderna.

Utbildning