Det är ingen hemlighet att man på flera håll och kanter arbetar för en mer hållbar värld. Att utbilda sig och läsa sig till mer kunskap om ämnet är bra. Här nedan får du veta mer om vad en hållbarhetsredovisning är för något.

Vad är en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är en redogörelse över hur man som företag eller organisation gör, ska göra och har gjort för att göra verksamheten mer hållbar på olika sätt. Att göra en sådan redovisning är viktigt då man på ett konkret sätt både får mer information om vad som bör göras och varför, men även hur det hela ska gå till.

Utbildning