Skolbibliotek.se

Bemanna skolbiblioteken -ny rapport från DIK och Svensk biblioteksförening snosatraskolan

 

Svensk biblioteksförening har tillsammans med fackförbundet DIK gjort en beräkning av kostnaden för att bemanna Sveriges alla skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Idag publicerar de rapporten och en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle.

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

Läsdelegationen överlämnade på torsdagen sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin. Delegationen föreslår insatser som ska ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och att känna ökad läslust. Förslagen handlar bland annat om att stärka skolbiblioteksverksamheten, att ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras, att förskolan och fritidshemmet ska ges bättre förutsättningar att arbeta med läsning och att ett samordnande Läsråd ska inrättas.

Besök vårt kalendarium för att se vårens konferenser för skolbibliotek

Till kalendariet

Missa inte heller våra Facebook-sidor

Skolbibliotek.se

Skolbibliotek Väst

Skolbibliotek Syd