Skolbibliotek.se

Info inför statsbidrag personalförstärkningar skolbibliotek

Skolverket har ännu inte hunnit få den beslutade förordningen om statsbidrag till personalförstärkningar i skolbibliotek. När Skolverket väl fått den, måste den beredas och ansökningsförfarande etc. redas ut.
När det kommer nya statsbidrag, brukar Skolverket gå ut brett och informera om ansökningstider till alla berörda skolhuvudmän (kommuner och fristående skolor).
Ett bra sätt att hålla koll är att titta på statsbidragskalendern (se länk i rubriken). Den uppdateras den så snart Skolverket har ny information.

kbSkolbibliotek – hur ser det ut?
Läs kartläggningen inom ramen för den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen.

Nya webbadresser

Nationella skolbiblioteksgruppen
https://skolbiblioteksgruppen.wordpress.com/

Skolbiblistans boktipswiki har blivit Skolbiblistans wiki
http://skolbib.wikispaces.com/

Dags att föreslå nomineringar till Årets skolbibliotek 2016

Läs mer hos Nationella skolbiblioteksgruppen

Så når vi eleverna som ser på läsning med obehag

Skolbibliotekarie Sofia Malmberg bloggar i Skolvärlden

Källkritik för gymnasieskolan

Lärare och bibliotekarie i samverkan

Skolbiblioteksgruppens checklista

Ta del av Skolbiblioteksgruppens checklista med frågor för skolbiblioteksverksamhet