Skolbibliotek.se

rosablommaNy rapport: Skolbiblioteken är viktiga för elevers kunskaper och resultat

Skolbiblioteken spelar en positiv roll för elevernas lärande och prestationer visar en rapport skriven av Cecilia Gärdén för utredningen för en nationell biblioteksstrategi.
Här kan du ladda ner rapporten.
Här kan du läsa Erik Fichtelius debattartikel i DN som publicerades samma dag som rapporten.

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

”Ny lydelse under rektorns ansvar: Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”

Läs mer och ladda ner informationsmaterial från Regeringskansliet.

Ny bok: Fokusbibliotek – en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan

Hur bygger man en skolbiblioteksverksamhet som vilar på långsiktighet, likvärdighet och hög kvalitet? Vad krävs för att skolbiblioteksverksamheten ska bli framgångsrik och aktivt bidra till elevers måluppfyllelse? Boken vänder sig till politiker och chefstjänstemän som är på gång att fatta eller just fattat beslut om att bygga upp bemannade grundskolebibliotek, rektorer, lärare och bibliotekarier som söker idéer och stöd för att vidareutveckla skolbiblioteksverksamheten och studenter på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet och lärarprogrammen på väg ut i yrkeslivet. Boken finns att köpa på Adlibris eller Bokus.

Besök vårt kalendarium för att se vinterns
och vårens konferenser för skolbibliotek

Till kalendariet

Missa inte heller våra Facebook-sidor

Skolbibliotek.se

Skolbibliotek Väst

Skolbibliotek Syd