Skolbibliotek.se

Grindtorpsskolans Lärcenter i Botkyrka. Foto: Anette Holmqvist

Aktuellt

Skolbibliotek Väst har årsmöte 27 maj

Läs mer i föreningens blogg.

SkolbibliotekÖst besöker Linköping 29 maj

Läs mer på föreningens webbsida.

Dags att föreslå Årets skolbibliotek 2015

Dags att föreslå nomineringar till Årets skolbibliotek 2015!

Det mångspråkiga skolbiblioteket

Artiklar och tips från skolbibliotekarier till skolbibliotekarier.

Metodmaterial för skolbibliotekarier

Metodmaterial för MIK utarbetat av Statens medieråd och Sofia Malmberg.

Missa inte vårens konferenser

Se förteckningen i vårt kalendarium över vårens konferenser och seminarier