Bibliotekarie är ett bra val för dig som verkligen älskar litteratur. En intressant utbildning som ger dig en bra lön och fast anställning.

Utbilda dig till bibliotekarie

Du kan utbilda dig till bibliotekarie över hela landet: studera biblioteksprogrammet på Högskolan i Borås eller Södertörns Högskola. Då läser du om litteratur, arkivering och systematik. Det är en bra utbildning för dig som vill få jobba med böcker, men samtidigt inte behöva vara egenföretagare eller lärare. Under utbildningen kan du också vikariera på bibliotek under både terminerna och sommaren för att tjäna pengar och få erfarenhet.

Arbeta på bibliotek

På ett bibliotek finns det många sysslor. Förutom att systematisera alla böcker, så kommer du att få ge besökarna boktips och även köpa in nya böcker. Det är ett varierat yrke som ger dig möjlighet att både läsa, träffa människor och arbeta i en skön miljö. Det är också vanligt att bibliotek bjuder in författare och anordnar olika slags kulturkvällar, förutom att också skolklasser kommer dit för att låna böcker. De flesta bibliotek lånar också ut DVD-filmer och erbjuder ett stort utbud av olika magasin och dagstidningar. Det gör biblioteken till en samlingsplats för många människor.