Litteratur och utbildning går hand i hand sedan långt tillbaka. Att böcker, kurser och hjälpmedel allt mer övergått till digital form under de senaste åren är inget som ändrar på den saken, snarare öppnar det upp för ännu större möjligheter inom skola och utbildning. Utbildning och arbetsmarknad påverkar varandra, vilket också innebär att digitaliseringen är viktig för företag.

Utbildningar på distans

Idag behöver du inte flytta till annan ort eller pendla dagligen för att utbilda dig. Det finns gott om både kurser och program på distans, allt från långa utbildningar på flera år till kortare kurser som pågår i några veckor. Några exempel på vad du kan utbilda dig till på distans är lärare i svenska eller andra ämnen, apotekstekniker, ambulanssjukvårdare, administratör, programmerare med mera. En del utbildningar har fysiska träffar med jämna mellanrum, men digitaliseringen har också möjliggjort helt nätbaserade kurser och program.

Digitaliseringen är här för att stanna

Det är inte bara lärosäten som utvecklas digitalt utan även företag. En del skeptiker menar att ”det var bättre förr” med fler analoga lösningar, men tittar vi på företag i världen står det klart att digitalisering är nödvändigt för att hänga med i utvecklingen och fortsatt vara attraktiv på marknaden. Tack vare digitalisering får företag ökad lönsamhet, nöjdare kunder och lättare att rekrytera kunnig personal. Allt mer i samhället blir digitalt, men det är inte så enkelt att bibliotek, skolor och företag bara kan gå över till digitala lösningar över en natt. Personalen behöver utbildning i hur de digitala verktygen och lösningarna kan användas på bästa sätt i verksamheten.

Innehåll och arbetssätt

Ett exempel på hur digitaliseringen inte bara innebär att gå över till digitala verktyg är i grundskolan. Det räcker inte att eleverna får sitta med datorer eller surfplattor istället för böcker – lärarna behöver också utbildning i hur ämnesinnehåll och arbetssätt kan kombineras med de digitala verktygen. Digitaliseringen i skolan ställer också ökade krav på kunskaper om programmering, informationssökning, källkritik och ergonomi. Genom att eleverna får med sig grunderna i ett hållbart digitalt arbetssätt redan från grundskolan kan de ta med sig dessa kunskaper till fortsatta studier och därefter ut i arbetslivet.